Školní řád Mateřské školy U koníka s.r.o.

Vydal: Mateřská škola U koníka s.r.o.

Místo poskytovaného vzdělávání: Hlavní 151, 253 01 Chýně

Název dokumentu:  Školní řád Mateřské školy U koníka s.r.o.

Vyhotovil: ředitelka školy Mgr. Lenka Jakubová

Projednáno na pedagogické radě dne: 30.8.2019

Čj.:  53/19

Účinnost od: 2.9.2019

Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a zákonné zástupce dětí

 

plné znění Školního řádu v pdf odkazu:                                   

 

SkolníRad.pdf