Školní řád Mateřské školy U koníka s.r.o.

Vydal: Mateřská škola U koníka s.r.o.

Místo poskytovaného vzdělávání: Hlavní 151, 253 01 Chýně

Název dokumentu:  Školní řád Mateřské školy U koníka s.r.o.

Vyhotovil: ředitelka školy Mgr. Lenka Jakubová

Projednáno na pedagogické radě dne: 30.8.2021

Čj.:

Účinnost od: 1.9.2020

Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a zákonné zástupce dětí

plné znění Školního řádu v pdf odkazu:          skolni_rad.pdf