Čestné prohlášení | Chýně

Čestné prohlášení

příloha k přihlášce dítěte do soukromé školičky U koníka

Čestně prohlašuji, že:
– jsem byl/a obeznámen/a a zavazuji se dodržovat provozní řád zařízení, jsem si vědom/a, že opakované porušení může mít za následek vyloučení dítěte ze zařízení.
– oznámím ihned ve školce, jestliže se v naší rodině, okolí nebo v zařízení, které navštěvuje sourozenec, vyskytne přenosná nemoc.
– oznámím ihned změnu zdravotního stavu svého dítěte.
– na vyžádání předložím aktuální zdravotní potvrzení o stavu dítěte po prodělané nemoci.

Prohlašuji, že beru na vědomí, že v případě nezaplacení školkovného v daném termínu, bude mé dítě z docházky vyloučeno.

Prohlašuji, že v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsem byl/a poučen/a o svých právech a souhlasím s vedením osobních a citlivých údajů o mé osobě a o dítěti ve spisové dokumentaci školky U koníka.

 

Čestné prohlášení stažení  (.pdf, 40kB)